Úvodná stránka

Vítame vás na stránkach predmetu MWT1 – Moderné webové technológie, ktorý je určený pre študentov 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia Informatiky a Aplikovanej informatiky.

Formálnou prerekvizitou je predmet PAZ1c.

Obsahovou prerekvizitou sú aspoň základy HTML, CSS, skúsenosti s OOP, znalosť tvorby REST servera v SpringBoot.