Záverečné zadanie je jediná vec, ktorá sa bude tento semester hodnotiť a z ktorej bude záverečné hodnotenie.

Záverečným zadaním je dorobiť projekt z 11. prednášky jedným z dvoch možných rozšírení, zavesiť ho na git a poslať link na úložisko cvičiacemu. Spomínané 2 rozšírenia sú:

  1. Doprogramujte do nášho projektu FilmEditComponent na pridanie/zmenu filmov
  2. Doprogramujte do nášho projektu FilmDetailComponent, ktorý vypíše podrobnosti o filme po kliknutí na film v tabuľke. Použite REST server omdbapi.com, z ktorého budete tiež ťahať informácie o tom istom filme (podľa hodnoty imdbID) z ktorého dotiahnete k tým informáciám, čo už máme z nášho servera, ešte poster. Šikovnejší môžu vyskúšať „Table with expandable rows“ zo stránky https://material.angular.io/components/table/examples Poznámka: Na komunikáciu s omdbapi potrebujete zažiadať o apikey.

Bolo by fajn, keby zhruba polka študentov robila 1, a polka 2.
Napíšte cvičiacemu do 29.3.2023 8:00, čo ste si vybrali.