Plánované sú 2 stretnutia za týždeň, v utorok 11:40 – 14:40 a v stredu 8:00-10:15, obe v miestnosti SA1C05. Predmet končí už v polke semestra, 29.3.2023.

Program stretnutí:

1. stretnutie (14.2.2023)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • zadania cvičení
 • Vybrané súčasti Javascriptu a Typescriptu – globálne vs. lokálne premenné a konštanty, template strings, pravdivé a nepravdivé výrazy, rôzna práca s objektami a poľami, object destructuring, spread operátor, klasické vs. arrow funkcie a použitie this v nich, základné higher-order funkcie v poliach – forEach, filter, map, reduce a reduceRight.
 • Git: https://gitlab.science.upjs.sk/mwt-2023/countries

2.stretnutie (15.2.2023)

3. stretnutie (21.2.2023)

4. stretnutie (22.2.2023)

5. stretnutie (28.2.2023)

6. stretnutie (1.3.2023)

 • Slajdy angular03.pdf
 • Angular – univerzálne odchytávanie chybových stavov HTTP klienta, localStorage, Material snackbar a toolbar, navigačná lišta so zobrazovaním Login/Logout stavu

7. stretnutie (7.3.2023)

 • Slajdy angular04.pdf
 • Angular – vlastná pipe; paginácia, usporiadanie a filtrovanie material tabuľky cez MatTableDataSource; template-driven validácia.

8. stretnutie (8.3.2023)

 • Slajdy angular05.pdf
 • Angular – Reaktívne formuláre, vlastné validátory, registrácia používateľa, knižnica Zxcvbn

9. stretnutie (14.3.2023)

 • Slajdy angular06.pdf
 • Angular – Mazanie používateľov, material dialog, slide a checkbox, URL parametre získané cez router, detské komponenty, editácia používateľov, FormArray

10. stretnutie (15.3.2023)

 • Slajdy angular07.pdf
 • Angular – dokončenie editácie, @Output, feature module, strážcovia routovania – CanActivate, CanDeactivate, Resolver

11. stretnutie (21.3.2023)

 • Slajdy angular08.pdf
 • Angular – pridávanie používateľov, hierarchické routovanie, strážca canLoad, preloading a on-demand loading modulov, použitie hlavičky v Http na posielanie tokenu

12. stretnutie (22.3.2023)

 • Angular – DataSource pre MatTable, server-side paginácia, filtrovanie a sort, HttpParams

13. stretnutie (28.3.2023)

14. stretnutie (29.3.2023)