Stránka: https://www.npmjs.com – vyhľadávanie balíčkov a aj možnosť poslať vlastné moduly po nalogovaní

 • npm init
  • vytvorí package.json
 • npm init –yes
  • alternatíva: všetko urobí default
 • npm i balíček
  • nainštaluje poslednú verziu balíčka do node_modules a doinštaluje aj závislosti
  • dopíše závislosť do package.json do
 • závislosť v package.json „dependencies“: {    „balícek“: „~1.2.3“ }
  • semantické verzionovanie major.minor.patch
  • ak verzia začína s ^ (caret character) – chceme zachovať major version
  • ak verzia začína ~ (tilda character) – chceme zachovať major.minor
 • ak zmažeme node_modules tak, môžeme znovu natiahnuť moduly cez npm i, lebo sa závislosti natiahnu podľa package.json
 • npm i balíček –save-dev
  • inštaluje závislosť, ktorá sa použije iba na vývoj aplikácie, nie pre deployment (v package.json je balíček devDependencies)
 • npm un balíček
  • odinštaluje balíček
 • npm list
  • zobrazí všetky moduly aj s verziami
 • npm list –depth=0
  • zobrazí len moje závislosti, nie celý strom
 • npm view balíček
  • vypíše package.json z balíčka
 • npm view balíček dependencies
  • vypíše iba dependency z package.json z balíčka
 • npm view mongoose versions
  • vypíše všetky predchádzajúce verzie
 • npm i balíček@1.2.3
  • nanútime danú verziu
 • npm outdated
  • vypíše nové verzie našich závislostí (wanted podľa ^ a ~ v package verziách)
 • npm -g outdated
  • vypíše nové verzie pre globálne nainštalované balíčky
 • npm update
  • nainštaluje najnovšie podľa ^ a ~
 • npm i -g npm-check-updates
  • globálne nainštalujeme nástroj na hľadanie nových verzií
 • npm-check-updates alebo ncu
  • vypíše dostupné verzie
  • Windows: ak nevie nájsť program, pozrite si, či máte v premenných prostredia PATH cestu %USERPROFILE%\AppData\Roaming\npm
 • ncu -u
  • updatuje package.json – ešte neinštaluje, doinštalujeme cez npm i

Publikovanie vlastného projektu

 • npm adduser
  • ak nemáme konto na npmjs
 • npm login
  • ak už heslo máme
 • npm publish
  • pošle náš program ako balíček na registry.npmjs.org, náš program musí mať unikátne meno, ktoré ešte nebolo v npm
 • ak pridáme novú funkcionalitu, tak pred publikovaním musíme zmeniť verziu jednou z nasledujúcich 4 možností
  • poeditujeme package.json
  • npm version major # zvysime major verziu x+1.y.z
  • npm version minor # zvysime minor verziu x.y+1.z
  • npm version patch # zvysime patch verziu x.y.z+1